Privacyverklaring - First Step Coaching
Spring naar hoofd-inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy policy First Step Coaching (januari 2019)

First Step Coaching inclusief de Mind-Walk cursussen, individuele Wandelcoaching en powerwalking, gevestigd aan de Schreijboom 15, 4554 CS te Westdorpe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

First Step Coaching, Schreijboom 15, 4554 CS te Westdorpe,

0031 6 27 30 73 67

Persoonsgegevens die wij verwerken

First Step Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Evt. medische gegevens indien je dit zelf belangrijk vindt om te melden. Deze velden zijn niet  verplicht.
- Bankrekeningnummer
- Foto’s voor reclamedoeleinden (alleen bij Mind-Walk cursussen en Powerwalking)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@firststep-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Tijdens de uitvoering van de 5 weekse Mind-Walk cursus en Powerwalking maken wij regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zullen wij altijd om toestemming vragen of je ermee akkoord gaat dat er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd mogen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
First Step Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw aanmelding of vraag
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- First Step Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

First Step Coaching maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
First Step Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
- Adresgegevens – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
- Telefoonnummer – wordt nadat het doel is bereikt, niet meer door First Step Coaching gebruikt - E-mailadres – wordt nadat het doel is bereikt, niet meer door First Step Coaching gebruikt
- Medische gegevens – wordt nadat het doel is bereikt, niet meer door First Step Coaching gebruikt
- Bankrekeningnummer – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
Indien je graag wil dat we je ingevulde contactformulier volledig wissen in ons archief, dan kun je dit aangeven via info@firststep-coaching.nl

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook Pixel. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Facebook Pixel

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de "Facebook Pixel"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring van Facebook Pixel om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door First Step Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@firststep-coaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. First Step Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
First Step Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via
info@firststep-coaching.nl